Summer Gaeltacht Courses @ The Institute

3rd – 14th July 2023
For students entering 3rd Year
Onsite at our Leeson Street, Dublin 2 Campus.

The course is designed to provide 2nd year students with a comprehensive knowledge of the Junior Cycle Irish course. Emphasis will be placed on developing the vocabulary and language skills to achieve success in the Junior Cycle examination.

Our Gaeltacht Summer Courses at The Institute of Education aim to foster a love of the Irish language and culture through interesting, fun and interactive classes. Students will improve their oral, aural and written skills during the Gaeltacht Course and they will be encouraged to use their language skills in class and during the fun afternoon activities. All students will be provided with a set of notes specifically created for the Institute Gaeltacht Summer Courses and they will be taught by exceptional Institute of Education teachers.

Cúrsaí Samhraidh Gaeltachta ag An Institiúid Oideachais

Is í príomhaidhm an chúrsa ná eolas cuimsitheach ar chúrsa Gaeilge na Sraithe Sóisearaí a thabhairt do dhaltaí an dara bliain. Cuirfear béim ar fhoclóir agus ar scileanna teanga a fhorbairt ionas go mbeidh daltaí in ann rath a bhaint amach i scrúdú na Sraithe Sóisearaí.

Is í príomhaidhm na gcúrsaí Samhraidh Gaeltachta atá againn ag An Institiúid Oideachais ná grá don Ghaeilge agus do chultúr na tíre a chothú trí ranganna spéisiúla spraíúla idirghníomhacha. Cuirfidh daltaí feabhas ar a scileanna labhartha, éisteachta, agus scríbhneoireachta le linn an chúrsa Gaeltachta agus spreagfar iad chun a scileanna teanga a úsáid sa rang agus sna gníomhaíochtaí iarnóna. Gheobhaidh gach dalta leabhrán nótaí a dearadh go speisialta ar son Chúrsaí Samhraidh Gaeltachta na hInstitiúide agus is múinteoirí iontacha na hInstitiúide a mhúinfidh an cúrsa.

During the morning classes students will develop written oral and aural language skills in an interactive and fun setting.
Le linn na ranganna maidine, cuirfidh daltaí feabhas ar a scileanna labhartha agus éisteachta i modh spraíúil agus idirghníomach.

Students will be offered a choice of afternoon activities.
Tabharfar rogha de na gníomaíochtaí iarnóna seo a leanas do dhaltaí.

  • Table Quiz | Tráth na gCeist
  • Drama | Drámaíocht
  • Debating | Díospóireacht
  • Sport | Spórt
  • Music and dancing | Ceol agus céilí
TimeActivity
10:00 - 11:30Class | Rang
11:30 - 11:45Morning Supervised Break | Sos Maidine Faoi Mhaoirseacht
11:45 - 1:00Class | Rang
1:00 - 1:45Supervised Lunch Break | Lón Faoi Mhaoirseacht
1:45 - 2:00Registration for Afternoon Activities | Clárúchán do Ghníomhaíochtaí Iarnóna
2:00 - 4:00Afternoon Activities | Gníomhaíochtaí Iarnóna

Please note:

  • All classes take place on our main school campus, 79-85 Lower Leeson Street, Dublin 2.

The fee to join our Gaeltacht for the 2 weeks programme is: €495

Please note:

  • Credit Card payments accepted.
  • If you can attend 1 week only, we will provide a 30% discount – Contact our office on 01 661 3511 to avail of this discount.
  • 10% reduction for the second and subsequent members of the same family, attending the same courses. Please contact our office to avail of this discount.
  • Fees are non-transferable