SUMMER GAELTACHT COURSES @ THE INSTITUTE

3ú – 14ú Iúil 2023
Sa scoil ar Shráid Líosain, BÁC 2

Dearadh an cúrsa seo chun eolas cuimsitheach ar chúrsa Gaeilge na hArdteiste nó na Sraithe Sóisearaí a thabhairt do dhaltaí. Cuirfear béim shuntasach ar fhoclóir agus ar scileanna teanga na ndaltaí a fhorbairt chun rath a bhaint amach sna scrúduithe.

Is í príomhaidhm na gcúrsaí Samhraidh Gaeltachta atá againn ag An Institiúid Oideachais ná grá don Ghaeilge agus do chultúr na tíre a chothú trí ranganna spéisiúla spraíúla idirghníomhacha. Cuirfidh daltaí feabhas ar a scileanna labhartha, éisteachta, agus scríbhneoireachta le linn an chúrsa Gaeltachta agus spreagfar iad chun a scileanna teanga a úsáid sa rang agus sna gníomhaíochtaí iarnóna. Gheobhaidh gach dalta leabhrán nótaí a dearadh go speisialta ar son Chúrsaí Samhraidh Gaeltachta na hInstitiúide agus is múinteoirí iontacha na hInstitiúide a mhúinfidh an cúrsa.

CÚRSAÍ SAMHRAIDH GAELTACHTA

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.