SUMMER GAELTACHT COURSES @ THE INSTITUTE

3ú – 14ú Iúil 2023
Sa scoil ar Shráid Líosain, BÁC 2

Dearadh an cúrsa seo chun eolas cuimsitheach ar chúrsa Gaeilge na hArdteiste nó na Sraithe Sóisearaí a thabhairt do dhaltaí. Cuirfear béim shuntasach ar fhoclóir agus ar scileanna teanga na ndaltaí a fhorbairt chun rath a bhaint amach sna scrúduithe.

Is í príomhaidhm na gcúrsaí Samhraidh Gaeltachta atá againn ag An Institiúid Oideachais ná grá don Ghaeilge agus do chultúr na tíre a chothú trí ranganna spéisiúla spraíúla idirghníomhacha. Cuirfidh daltaí feabhas ar a scileanna labhartha, éisteachta, agus scríbhneoireachta le linn an chúrsa Gaeltachta agus spreagfar iad chun a scileanna teanga a úsáid sa rang agus sna gníomhaíochtaí iarnóna. Gheobhaidh gach dalta leabhrán nótaí a dearadh go speisialta ar son Chúrsaí Samhraidh Gaeltachta na hInstitiúide agus is múinteoirí iontacha na hInstitiúide a mhúinfidh an cúrsa.

CÚRSAÍ SAMHRAIDH GAELTACHTA

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

School Newsletter

Join our mailing list to get the latest news and courses on offer.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.